ĎAKUJEME VÁM, že nám pomáhate, pomáhať!

Aby sa stratení čím skôr našli a vrátili späť domov, k svojim rodinám...


Môžete nás podporiť svojimi 2% z daní, prostredníctvom tlačiva:

Tlačivo 2% (editovateľné).pdf

V prípade, že sa rozhodnete nás podporiť formou priameho, ľubovoľného, finančného príspevku, môžete využiť náš účet:

IBAN:   SK5911000000002928910756