O nás

Slovenská pátracia služba pôsobí ako ostatná záchranná zložka v súlade so zákonom č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Našou hlavnou úlohou je poskytovať technickú podporu a sily a prostriedky pri pátracích akciách, záchranárskych akciách, policajných akciách, bezpečnostných opatreniach, prípadne ďalšej služobnej činnosti Policajného zboru, pri ktorej môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia na základe vyžiadania krajského operačného strediska integrovaného záchranného systému, operačného strediska linky tiesňového volania, príslušného funkcionára útvaru Policajného zboru alebo operačného strediska Policajného zboru.

Slovenská pátracia služba v predchádzajúcom období aktívne spolupracovala a aj naďalej aktívne spolupracuje, nielen pri činnostiach vyššie uvedených, ale aj v rámci organizácií spoločných taktických cvičení a školení, či pri rôznych aktivitách v oblasti prevencie kriminality.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť, prostredníctvom e-mailu:
riaditel@patracka.sk